شیر پیک نیک

شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

فروش شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی با قیمت و کیفیت رقابتی در مجموعه ایران ولو مشخصات فنی شیر پیک نیکی 5 کیلویی LPG : سایز ساقه شیر (دنده ورودی) برای شیر NPIL1 5kg14- ½ فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26 تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: به صورت 100% قطعات تولیدی […]

بیشتر بخوانید

شیر پرسی برنجی

فروش عمده شیر پرسی برنجی (روپیچ) LPG مشخصات فنی شیر پرسی برنجی (روپیچ) LPG : سایز ساقه شیر (دنده) : m26.2×2 سایز قسمت خروجی (ریگلاتور):  W20_14LH فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26  نوع فلکه  برنجی تست  ۱۰۰% مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی آزمون‌های آزمایشگاهی شیر پرسی روپیچ: مطابق با استاندارد ملی ایران […]

بیشتر بخوانید
شیر پیک نیکی 2 کیلویی

شیر پیک نیکی 2 کیلویی

فروش شیر پیک نیکی 2 کیلویی با قیمت و کیفیت رقابتی در مجموعه ایران ولو مشخصات فنی شیر پیک نیک(2kg) LPG : سایز ساقه شیر (دنده ورودی) برای شیر NPIL1 5kg14- ½ فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26 تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: به صورت 100% قطعات تولیدی جنس مواد تولیدی […]

بیشتر بخوانید
شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

قیمت فروش شیر پیک نیک

فروش شیر پیک نیک با قیمت و کیفیت رقابتی در مجموعه ایران ولو مشخصات فنی شیر پیک نیک(5kg) LPG سایز ساقه شیر (دنده ورودی) برای شیر (14NPIL1 (5kg- ½ فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 26 تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: به صورت 100% قطعات تولیدی جنس متریال شیر پیک نیک بدنه […]

بیشتر بخوانید
شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

شیر پیک نیک

فروش شیر پیک نیک با قیمت و کیفیت رقابتی در مجموعه ایران ولو مشخصات فنی شیر پیک نیک(5kg) LPG : سایز ساقه شیر (دنده ورودی) برای شیر NPIL1 5kg14- ½ فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26 تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: به صورت 100% قطعات تولیدی جنس مواد تولیدی شیر: برنج […]

بیشتر بخوانید