شیر کپسول گاز

شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی

فروش شیر پیک نیکی گاز 5 کیلویی با قیمت و کیفیت رقابتی در مجموعه ایران ولو مشخصات فنی شیر پیک نیکی 5 کیلویی LPG : سایز ساقه شیر (دنده ورودی) برای شیر NPIL1 5kg14- ½ فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26 تست مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی: به صورت 100% قطعات تولیدی […]

بیشتر بخوانید

شیر پرسی برنجی

فروش عمده شیر پرسی برنجی (روپیچ) LPG مشخصات فنی شیر پرسی برنجی (روپیچ) LPG : سایز ساقه شیر (دنده) : m26.2×2 سایز قسمت خروجی (ریگلاتور):  W20_14LH فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26  نوع فلکه  برنجی تست  ۱۰۰% مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی آزمون‌های آزمایشگاهی شیر پرسی روپیچ: مطابق با استاندارد ملی ایران […]

بیشتر بخوانید

فروش شیر پرسی روپیچ

فروش عمده شیر پرسی فلکه برنجی (روپیچ) LPG مشخصات فنی شیر پرسی فلکه برنجی (روپیچ) LPG : سایز ساقه شیر (دنده) : m26.2×2 سایز قسمت خروجی (ریگلاتور):  W20_14LH فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26  نوع فلکه  برنجی تست  ۱۰۰% مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی آزمون‌های آزمایشگاهی شیر پرسی روپیچ: مطابق با استاندارد […]

بیشتر بخوانید