شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر منیفولد سه راهه | THREE WAY VALVE

فروش شیر منیفولد سه راهه یا شیرهای سوزنی چند راهه  را می توان دسترسی‌ استانداردی برای ترنسمیتر‌های فشار و ترنسمیترهای اختلاف فشار دانست. با استفاده از یک شیر منیفولدی می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  را بدون خاموشی خط انجام داد.   کاربرد شیرهای منیفولدی را می توانید اینجا بخوانید. استاندارد های کاربردی […]

بیشتر بخوانید
فروش شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر سه طرفه منیفولد یا شیرهای سوزنی چند راهه  را می توان دسترسی‌ استانداردی برای ترنسمیتر‌های فشار و ترنسمیترهای اختلاف فشار دانست. با استفاده از یک شیر منیفولدی می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  را بدون خاموشی خط انجام داد.   کاربرد شیرهای منیفولدی کاربرد عمده این نوع شیر سوزنی برای ترنسمیترهای […]

بیشتر بخوانید