شیر سوزنی چند راهه

فروش شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر سه طرفه منیفولد

فروش شیر سه طرفه منیفولد یا شیرهای سوزنی چند راهه  را می توان دسترسی‌ استانداردی برای ترنسمیتر‌های فشار و ترنسمیترهای اختلاف فشار دانست. با استفاده از یک شیر منیفولدی می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  را بدون خاموشی خط انجام داد.   کاربرد شیرهای منیفولدی کاربرد عمده این نوع شیر سوزنی برای ترنسمیترهای […]

بیشتر بخوانید
منیفولد

فروش شیرسوزنی چند راهه (منیفولد)

منیفولد یا شیرهای سوزنی چند راهه  را می توان دسترسی‌ استانداردی برای ترنسمیتر‌های فشار و ترنسمیترهای اختلاف فشار دانست. با استفاده از یک شیر منیفولدی می‌توان تعمیرات و یا کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق  را بدون خاموشی خط انجام داد.   انواع شیرهای منیفولدی شیرهای منیفولدی دو راهه شیر‌های منیفولدی سه راهه شیرهای منیفولدی پنج راهه […]

بیشتر بخوانید