فروش عمده شیر پرسی روپیچ

فروش شیر پرسی روپیچ

فروش عمده شیر پرسی فلکه برنجی (روپیچ) LPG مشخصات فنی شیر پرسی فلکه برنجی (روپیچ) LPG : سایز ساقه شیر (دنده) : m26.2×2 سایز قسمت خروجی (ریگلاتور):  W20_14LH فشار تنظیم شده قسمت سوپاپ اطمینان: bar 0.5+-26  نوع فلکه  برنجی تست  ۱۰۰% مقاومت به نشتی‌های داخلی و خارجی آزمون‌های آزمایشگاهی شیر پرسی روپیچ: مطابق با استاندارد […]

بیشتر بخوانید