قروش انواع نیدل ولو

مرکز فروش نیدل ولو استیل

فروش شیر نیدل ولو استیل

فروش شیر نیدل ولو استیل این شیر از نوع شیر های سوزنی ، یک تکه و یک راهه میباشد. در این نوع شیر ها سیال فقط از یک طرف می تواند وارد شود که جهت جریان در این شیر ها با نشانی بر روی بدنه آنها مشخص شده است. شیر های نیدل جهت قطع و […]

بیشتر بخوانید